O radio klubu

 
 

Radio klub Slavonski Brod je osnovan 1947. godine, u početku je brojio desetak članova i bio je jedan od prvih radio klubova osnovanih na području bivše Jugoslavije, a pozivni znak YU2CRS je korišten gotovo 40 godina. Do danas je u radio klubu bilo aktivno više od 5000 članova u raznim sekcijama. Radio klub danas ima oko 100 članova, od čega je 50-ak aktivnih. Edukacija mladih u području radio – tehnike, elektronike, telekomunikacija i računalstva osnovni su smjerovi djelovanja radio kluba.

Sadašnje aktivnosti članova radio kluba su raznovrsne, tako su neki članovi entuzijasti za ostvarivanje dalekih veza na kratkom valu, dok se drugi specijaliziraju za rad na ultrakratkom valu. Aktivni smo u radu na paket radiju i drugim digitalnim vrstama rada. Proširujemo znanje o računalstvu i elektronici na mlade članove, tako u klubu imamo vrsne programere, sistem administratore i web dizajnere, a u elektroničkom laboratoriju mladi radioamateri izgrađuju svoje prve elektroničke sklopove kao naprimjer ispravljače, tipkala za telegrafiju i mnoge druge zanimljive projekte. Vrlo smo aktivni u konstruiranju, izrađivanju i ispitivanju antena, tako da je većina antena koje koristimo ručne izrade.

Sudjelujemo na svim većim UKV natjecanjima koja radimo iz radio kluba ili sa naše natjecateljske lokacije "Vila igrač", a ponekad odlazimo i na razne gorske i planinske vrhove i kote od kojih je najzanimljiviji vrh "Ivačka glava" koji se nalazi na planini Papuk na 913 metara nadmorske visine, a sa kojeg pogled seže i preko granica susjedne nam države Mađarske.

Veze koje ostvarujemo potvrđujemo QSL kartama, tako da sada imamo potvrđene 302 države svijeta, i ponosni smo nosioci više značajnih diploma od kojih su neke prikazane niže.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže, a tečajevi za radio operatora, članstvo u radio klubu kao i polaganje ispita za P razred za sve maloljetne članove je besplatno!

Naše QSL karte

qsl2   qsl1

Naša QSL karta - prednja strana

 

Naša QSL karta - stražnja strana

qsl3   qsl4

Naša stara QSL karta

 

Stara YU2CRS QSL karta

Diplome

dipl1   dipl2

5 band DXCC

 

Worked prefixes award

dipl3   dipl4

Worked all zones

 

Hrvatski ljetni kup 1998.

Stare slike

1   2   3   4

Najčešće korištena oprema