Fotoalbumi

 
 
       
 

Godišnja skupština 2017

1.2.2018

 
       
     
   
     
 
       
 

Alpe Adria VHF Contest 2014 - Velebit, Visočica

3.8.2014

 
       
     
   
     
 
       
 

Ivačka glava 2014

5/6.7.2014

 
       
     
   
     
 
       
 

Postavljanje stupa, i natjecanje IARU R1 VHF Contest 2013, natjecateljska lokacija Podvinje

7/8.9.2013

 
       
     
   
     
 
       
 

Hrvatski ljetni kup 2013 - Tesla memorijal, Podvinje

6/7.7.2013

 
       
     
   
     
 
       
 

Alpe Adria UHF/SHF Contest 2013, Ivačka glava

16.6.2013

 
       
     
   
     
 
       
 

9A microwave contest 2013 iz kluba

2.6.2013

 
       
     
   
     
 
       
 

Hrvatski proljetni UKV kup 2013 ekipa 9A1CSB na natjecateljskoj lokaciji Podvinje

4/5.5.2013

 
       
     
   
     
 
       
 

Hrvatski proljetni UKV kup 2013 ekipa 9A1CRS na Sovskom jezeru

4/5.5.2013

 
       
     
   
     
 
       
 

Izrada Wi-Fi antena i špijun buba

31.5.2012

 
       
     
   
     
 
       
 

Polaganje ispita za P kategoriju

29.4.2012

 
       
     
   
     
 
       
 

Hrvatski ljetni kup 2011 - Tesla memorijal, Ivačka glava

2/3.7.2011

 
       
     
   
     
 
       
 

Izviđanje kote Ivačka glava

11.6.2011

 
       
     
   
     
 
       
 

Izložba XIV Dani tehničke kulture

16.11.2010

 
       
     
   
     
 
       
 

Hrvatski ljetni kup 2010 - Tesla memorijal

3/4.7.2010

 
       
     
   
     
 
       
 

Ljetne aktivnosti duo fantastiko 9A6IND&9A6DJX

2010

 
       
     
   
     
 
       
 

Hamfest u Osijeku

29.05.2010

 
       
     
   
     
 
       
 

Natjecanja tijekom 2009 godine

2009

 
       
     
   
     
 
       
 

Postavljanje predpojačala

17.04.2010

 
       
     
   
     
 
       
 

Godišnja skupština 2010

19.02.2010

 
       
     
   
     
 
       
 

IOTA-IOCA otok Rab - 9A6IND

7 2009

 
       
     
   
     
 
       
 

Ljeto u Brodu 2009 Jelas

18.06.2009

 
       
     
   
     
 
       
 

13. Dani tehnicke kulture u Slavonskom Brodu - KKD

18.11.2009

 
       
     
   
     
 
       
 

Hamfest Jarun 2009

12.09.2009

 
       
     
   
     
 
       
 

Vježba 'Ston 2009'

25.4.2009

 
       
     
   
     
 
       
 

Godišnja skupština 2009

20.2.2009

 
       
     
   
     
 
       
 

Mladi članovi se natječu u prirodi - natjecateljska lokacija Vila igrač

22.4.2007

 
       
     
   
     
 
       
 

Mladi članovi se natječu iz kluba

18.2.2007

 
       
     
   
     
 
       
 

Mladi članovi izrađuju tipkala za telegrafiju

16.5.2007

 
       
     
   
     
 
       
 

Natjecanje IARU R1 VHF 2007 sa natjecateljske lokacije Vila Igrač

1.9.2007

 
       
     
   
     
 
       
 

Hrvatski ljetni kup 2007

7.7.2007

 
       
     
   
     
 
       
 

Hrvatski ljetni kup 2006, natjecateljska lokacija Ivačka glava

1.7.2006

 
       
     
   
     
 
       
 

Dream team postavlja 9 elemenata home made yagi antenu na zgradu radio kluba

3.3.2007

 
       
     
   
     
 
       
 

Naš web master popravlja upravljačku kutiju rotatora

31.10.2008

 
       
     
   
     
 
       
 

Dream team generacija

27.11.2001

 
       
     
   
     
 
       
 

Izložba u XI osnovnoj školi

21.11.2007

 
       
     
   
     
 
       
 

Postavljanje 9 elemenata home made yagi antene na zgradu radio kluba

3.3.2006

 
       
     
   
     
 
       
 

Arhivske fotografije

19...