Postavljanje 9 elemenata home made yagi antene na zgradu radio kluba

 
 
       
 
     
  1/0  
     
     
  1/1  
     
 
       
       
 
     
  1/2  
     
     
  1/3