Natjecanje IARU R1 VHF 2007 sa natjecateljske lokacije Vila Igrač

 
 
       
 
     
  8/0  
     
     
  8/1  
     
 
       
       
 
     
  8/2  
     
     
  8/3  
     
 
       
       
 
     
  8/4  
     
     
  8/5  
     
 
       
       
 
     
  8/6  
     
     
  8/7