Mladi članovi izrađuju tipkala za telegrafiju

 
 
       
 
     
  9/0  
     
     
  9/1  
     
 
       
       
 
     
  9/2  
     
     
  9/3  
     
 
       
       
 
     
  9/4  
     
     
  9/5  
     
 
       
       
 
     
  9/6  
     
     
  9/7  
     
 
       
       
 
     
  9/8  
     
     
  9/9