Videogalerija

 
 
       
 

Hrvatski ljetni kup 2010 - Tesla memorijal

3/4.7.2010

 
       
     
  vid  
     
 
       
 

Natjecanje "Bljesak 2007" u klubu

18.02.2007

 
       
     
  vid  
     
 
       
 

Natjecanje "Podravina 2007", natjecateljska lokacija Vila Igrač

22.04.2007

 
       
     
  vid  
     
 
       
 

Natjecanje "Bilogora 2010" iz kluba

21.03.2010

 
       
     
  vid  
     
 
       
 

Dream team sastavljen od 9A5AJM, 9A5ACA, 9A4CW i 9A5ALC postavlja 9 el. Yagi na klupski stup.

03.03.2007

 
       
     
  vid  
     
 
       
 

9A6IND opisuje lokaciju postaje prilikom Vježbe Ston 2009, u suradnji sa 9A6DJX.

25.04.2009

 
       
     
  vid  
     
 
       
 

Natjecanje "Hrvatski ljetni kup 2007"

07.07.2007

 
       
     
  vid  
     
 
       
 

Natjecanje "9A VHF UHF SHF contest 2007"

06.05.2007

 
       
     
  vid  
     
 
       
 

Postavljanje M2 antene na lokaciju Vila Igrač

04.05.2007

 
       
     
  vid  
     
 
       
 

Natjecanje "Vidovo 2009"

18.01.2009

 
       
     
  vid  
     
 
       
 

Natjecanje "Zagreb FM contest 2009"

02.05.2009

 
       
     
  vid  
     
 
       
 

Izviđanje contest lokacije Ivačka glava

10.06.2007

 
       
     
  vid  
     
 
       
 

9A2KI i 9A5ALC u natjecanju "Alpe Adria VHF contest 2009"

02.08.2009

 
       
     
  vid  
     
 
       
 

9A2KI i 9A5ALC u natjecanju "Hrvatski ljetni kup 2009"

04.07.2009

 
       
     
  vid